Provětrávaná fasáda

provetravana fasada zeleny projekt

Provětrávaná fasáda  - Při navrhování nebo realizaci obvodové stavební konstrukce je třeba pamatovat na splnění základních požadavků obvodových konstrukcí, kterými jsou: úspora energie a tepelná ochrana požární bezpečnost ochrana vnitřního prostředí proti hluku mechanická odolnost a stabilita hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí bezpečnost při používání další požadavky investoraZvislé obvodové konstrukce se navrhují a posuzují z hlediska: návrhových teplot a relativních vlhkostí venkovního vzduchu návrhových teplot a relativních vlhkostí vnitřního vzduchu normy pro navrhování provětrávaných fasádPožiadavky a normy únosnosti, způsobu zatížení a připojení systému provětrá-vané fasády k zateplované konstrukcíPři konstrukční návrh a posuzování-vání svislých obvodových stěn platí zásady: tepelný odpor R zateplované svislé obvodové stěny se zvýší o tepelný odpor tepelné izolace v systému provětrávané fasády se zohledněním vlivu tepel ných mostů pomocné nosné konstrukce a kotev izolace difuzní odpor, resp. ekvivalentní difúzní tloušťka rd svislé obvodové stěny se musí směrem od interiéru k exteriéru snižovat

Provětrávané fasády

Více o nás a další informace, viz link: provětravané fasády

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Novinky