Vyklizení bytů

Vyklizení bytů

Vyklizení bytů -
Co odvážíme?

    Objemný odpad / nábytek, zařízení domácnosti /
    Suť z bytových úprav
    Dřevěný a kovový odpad
    Odpad z údržby zeleně
    Sklo, papír, plasty
    Elektrospotřebiče / chladničky, rádia, sporáky, TV /

Kam odvážíme?

    sběrné dvory
    skládka
    spalovna

Objemný odpad a nábytek odvážíme podle druhu a dohody se zákazníkem, tak aby to bylo v souladu s dodržováním zásad ekologické likvidace a udržování zdravého životního prostředí.

Odvoz starého nábytku

Více o nás viz link: Odvoz starého nábytku

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Novinky

Inzerce