Zaměření pozemku

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Pokud potřebujete vyznačit změnu stavu nemovitostí (rozdělení, sloučení, změna druhu pozemku - vynětí z půdního fondu), rozestavěná stavba pro účely přidělení hypotečního úvěru, novostavba, dodatečné stavební povolení, obnova původní parcely E, určení vlastnických práv, věcné břemeno), vyhotovíme pro vás pro tyto účely geometrický plán v okresech Trenčínského kraje. V případě opakovaného využití našich služeb poskytujeme slevy. Více a podrobněji o geometrických plánech v samostatné kategorii geometrický plán . V případě vašeho zájmu vám vypracujeme cenovou nabídku, kontaktní údaje jsou v kategorii ceník.

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Novinky

Inzerce

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha